Stichting YMCA

Vakantie voor een kind is een initiatief van YMCA Den Haag om geld in te zamelen, zodat kinderen die om wat voor reden niet op vakantie kunnen, toch met een van de zomerkampen van YMCA Den Haag mee kunnen. Met Vakantie voor een Kind willen we op meerdere manieren geld inzamelen voor dit doel. Zo gebruiken we de CPC als sponsorloop.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.ymcadenhaag.nl

joost@ymca.nl