VoorleesExpress Utrecht

VoorleesExpress Utrecht zet enthousiaste vrijwilligers in om voor te lezen bij Utrechtse gezinnen met een taalachterstand. Door het interactieve voorlezen wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en wordt hun leesplezier vergroot. Ook brengt het project mensen met verschillende sociaalculturele achtergronden met elkaar in contact.

Rallying figures
78 are supporting VoorleesExpress Utrecht
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?