VoorleesExpress Utrecht

VoorleesExpress Utrecht zet enthousiaste vrijwilligers in om voor te lezen bij Utrechtse gezinnen met een taalachterstand. Door het interactieve voorlezen wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en wordt hun leesplezier vergroot. Ook brengt het project mensen met verschillende sociaalculturele achtergronden met elkaar in contact.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.voorleesexpress.nl

pr@voorleesexpress.nl

030 2615992