Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Ze brengt illegale vangst, handel en jachtpraktijken aan het licht, beheert waardevolle natuurgebieden als erkend natuurreservaat, ondersteunt de Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren, is medeorganisator van reddingsacties bij olierampen, sensibiliseert en informeert het publiek over actuele thema's en adviseert overheidsinstanties over natuurbehoudthema's.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.vogelbescherming.be

info@vogelbescherming.be

+32 3 296 26 80