Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)

Nederland telt 9000 zwerfjongeren. Hiervoor is slechts voor 1 op die 10 passende opvang of begeleiding. Dit is onaccceptabel in een welwarend land als Nederland. Wij zetten ons daarom in voor meer hulp en bieden trajecten waardoor jongeren weer aan kunnen sluiten bij de maatschappij. Wij laten jongeren niet zwerven. Helpt u mee?

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.zwerfjongeren.nl

info@zwerfjongeren.nl

020 494 05 15