Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)

Nederland telt 9000 zwerfjongeren. Hiervoor is slechts voor 1 op die 10 passende opvang of begeleiding. Dit is onaccceptabel in een welwarend land als Nederland. Wij zetten ons daarom in voor meer hulp en bieden trajecten waardoor jongeren weer aan kunnen sluiten bij de maatschappij. Wij laten jongeren niet zwerven. Helpt u mee?

Rallying figures
1 are supporting Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?