Stichting Vrienden Van De Sahel

Een particulier initiatief, bestaande uit vrijwilligers, die sinds 1996, kleinschalige projecten ondersteunt ter verbetering van de primaire levensomstandigheden van de plattelands bevolking in Mali. Mali, een van de 10 armste landen gaat in 2012 een hongersnood tegemoet. Er zijn groentetuinen met waterputten en gedegen onderwijs nodig om de zelfredzaamheid te bevorderen en armoede te bestrijden.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.vriendenvandesahel.nl/

info@vriendenvandesahel.nl

0206625713