Stichting Sarinha

Stichting Sarinha is in 2005 begonnen als organisatie die zich richt op voedselhulp in Mozambique. Deze hulp beperkt zich tot het district Marinque, wat heel bekend is omdat daar nog een kamp van rebellen uit de burgeroorlog aanwezig is. Wij zorgen o.a. voor voedselhulp op scholen (waardoor kinderen naar school komen), waterbronnen en landbouwontwikkeling. Meer info op onze website!

Rallying figures
116 are supporting Stichting Sarinha
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?