Stichting Prahna Foundation

Het gestelde doel van Prahna is om mee te helpen om de armoede, waar ook in de wereld, te bestrijden en minder bedeelde mensen in de wereld, betere leefomstandigheden te geven waardoor zij meer of nieuwe levensenergie krijgen en daarmee beter in staat zijn in hun eigen eerste levensvoorzieningen te voorzien. Dat is een breed begrip maar op onze website vindt je daar meer concrete informatie over.

Rallying figures
3 are supporting Stichting Prahna Foundation
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?