Stichting PAL

E-learning Stichting PAL maakt zich sterk voor betere kinderpalliatieve zorg: zorg die erop is gericht een kind met een levensbedreigende of levensduurbeperkende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. De rol van mantelverzorgers/vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Zij hebben recht op basis-kennis in de palliatieve zorg. Stichting Pal wil dit mogelijk maken door een toegankelijk e-learning module te ontwikkelen. Steunt u dit mooie project ook?

Rallying figures
192 are supporting Stichting PAL
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?