Stichting PAL

E-learning Stichting PAL maakt zich sterk voor betere kinderpalliatieve zorg: zorg die erop is gericht een kind met een levensbedreigende of levensduurbeperkende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. De rol van mantelverzorgers/vrijwilligers wordt steeds belangrijker. Zij hebben recht op basis-kennis in de palliatieve zorg. Stichting Pal wil dit mogelijk maken door een toegankelijk e-learning module te ontwikkelen. Steunt u dit mooie project ook?

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.kinderpalliatief.nl

info@kinderpalliatief.nl