Stichting HiP

Stichting HiP (Hulp in Praktijk) is een landelijke, interkerkelijke organisatie die mensen in nood helpt door hen aan te sluiten op een lokaal vrijwilligersnetwerk gevormd door de kerken. Via 0900-4474474 kan iedereen (ongeacht culturele of religieuze achtergrond) om hulp vragen voor alledaagse dingen. Hulp is er voor hen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op eigen sociaal netwerk.

Rallying figures
13 are supporting Stichting HiP
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?