Stichting het OBV (Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen)

Meer dan 200 vrijwilligers van het OBV geven 2 uur per week thuis taalles aan geisoleerde allochtone vrouwen die door fysieke, psychische of sociale beperkingen, of de zorg voor ziek familielid of groot gezin (nog) niet kunnen inburgeren. Hoofddoel is om hen zelfredzamer te maken. De lessen leiden toe naar inburgering, emancipatie, maatschappelijke participatie en bestrijding van laaggeletterdheid

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.obvdenhaag.nl

e.vanoord@obvdenhaag.nl

070-3456005