Stichting het OBV (Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen)

Meer dan 200 vrijwilligers van het OBV geven 2 uur per week thuis taalles aan geisoleerde allochtone vrouwen die door fysieke, psychische of sociale beperkingen, of de zorg voor ziek familielid of groot gezin (nog) niet kunnen inburgeren. Hoofddoel is om hen zelfredzamer te maken. De lessen leiden toe naar inburgering, emancipatie, maatschappelijke participatie en bestrijding van laaggeletterdheid

Rallying figures
6 are supporting Stichting het OBV (Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen)
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?