Stichting de Kievit

Eigenaar van een natuur- en milieueducatiecentrum in Harmelen. Het centrum en omliggende natuurterrein worden gebruikt door schoolklassen in de omgeving van Woerden (Provincie Utrecht). Geheel particulier initiatief. Het centrum is gevestigd in drie daglonershuisjes daterend uit 1860. Tijdens bezoekdagen zijn er educatieve activiteiten en is een stijlkamer in één van de huisjes te bezichtigen.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.dekievit-harmelen.nl

0348 - 444262