Stichting Creditino

Met een nieuwe stijl samenwerking met partners in het Zuiden, staat Creditino voor het stimuleren van kleinschalige ontwikkeling van eigen krachten. Mensen kunnen veel maar het ontbreekt vaak aan goede instrumenten. Creditino wil met kleine microkredieten via partnerorganisaties mensen een kans geven hun leven financieel te verbeteren met nadruk op emancipatie van de vrouw, lage rente en scholing.

Rallying figures
1 are supporting Stichting Creditino
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?