Stichting Actiefonds Mijnen Ruimen

In ca.40 landen, vooral in de Derde Wereld is oorlogs-tuig (landmijnen, clusterbommen, niet-ontplofte munitie, wapen-en munitievoorraden ) blijven liggen na een conflict. Het Actiefonds Mijnen Ruimen geeft hier voorlichting over en zamelt geld in om dit probleem te helpen oplossen. De stichting is actief sinds 1996, werkt vanuit Nijmegen en alle medewerkers zijn vrijwilliger .

Rallying figures
31 are supporting Stichting Actiefonds Mijnen Ruimen
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?