Stichting Actiefonds Mijnen Ruimen

In ca.40 landen, vooral in de Derde Wereld is oorlogs-tuig (landmijnen, clusterbommen, niet-ontplofte munitie, wapen-en munitievoorraden ) blijven liggen na een conflict. Het Actiefonds Mijnen Ruimen geeft hier voorlichting over en zamelt geld in om dit probleem te helpen oplossen. De stichting is actief sinds 1996, werkt vanuit Nijmegen en alle medewerkers zijn vrijwilliger .

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.actiefondsmijnenruimen.nl

info@actiefondsmijnenruimen.nl

024 3449006