Stedenband Tilburg-Matagalpa

Stedenband Tilburg-Matagalpa

Deze stichting zamelt geld in om projecten van kansarme groepen mensen in Nicaragua te ondersteunen. Belangrijkste thema's: onderwijs, vrouwen, moeder-kind, milieu en economie. Het gaat om kleinschalige projecten, die door organisaties in Matagalpa zelf opgezet en uitgevoerd worden. Zie de website: http://www.tilburg-matagalpa.nl Fondswerving vindt vanaf 2016 plaats via http://www.whydonate.nl/stedenband-tilburg-matagalpa/profile/

Rallying figures
283 are supporting Stedenband Tilburg-Matagalpa
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?