SOKPO Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden

SOKPO zet zich in voor de verbetering van het leven van dove kinderen en jongeren.SOKPO heeft voor een dovenschool in Jamasi in Ghana verschillende gebouwen kunnen realiseren.Nu heeft SOKPO een nieuw project opgestart in Kumasi voor dove jongeren. Deze jongeren hebben veelal geen beroepsopleiding kunnen volgen omdat ze afhankelijk zijn van gebaren. SOKPO wil een trainingscentrum opzetten zodat deze dove jongeren een beroep kunnen leren en in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Rallying figures
3 are supporting SOKPO Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?