Slagkracht - uit de bak, aan de bak

by Roselyne van der Heul for Exodus Den Haag

Per jaar komen alleen al in de regio Haaglanden ruim 4100 mensen vrij uit de gevangenis. Een groot deel van hen belandt na hun vrijlating van de regen in de drup. Het blijkt vaak moeilijk een leven na detentie weer op de rails te krijgen. Een mens verliest in de gevangenis namelijk niet alleen zijn vrijheid, maar vaak ook zijn baan, inkomen, huis, en het contact met vrienden en familie. Bovendien dragen ex-gedetineerden door hun veroordeling voortaan een stempel met zich mee. Dit draagt eraan bij dat het voor veel mensen moeilijk is om na detentie een positieve plek in de samenleving te vinden.

Het is voor onze doelgroep vaak zeer moeilijk om (weer) aan een baan te komen. Ze dragen een detentiestempel met zich mee dat in de meeste gevallen een enorme drempel betekent voor het krijgen van een baan. Werkgevers vragen bijvoorbeeld steeds vaker om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En wie veroordeeld is, krijgt zo’n verklaring vaak niet.  Deze VOG-vereisten komen bovendien vaak nog bovenop andere zaken die hun kansen op werk al negatief beïnvloeden, zoals een zwak CV, weinig opleiding, gebrek aan diploma's en certificaten, lage arbeidsmotivatie, moeite met het nakomen van afspraken en andere gedragsproblematiek, die het functioneren op de werkvloer bemoeilijkt.   

Maar werk is niet voor niks een van de vier Exodussleutels: het vinden van werk is, juist voor onze doelgroep, zeer belangrijk. Het verschaft weer perspectief en een inkomen, voorkomt doelloos nietsdoen en in de stad rondhangen (en de daaruit voortvloeiende problemen op het gebied van veiligheid), biedt een sociaal netwerk en geeft structuur aan de dag. Bovendien biedt werk voor veel mensen zingeving in de vorm van bevestiging van de eigenwaarde en identiteit. Voor veel ex-gedetineerden betekent juist het hebben van een baan de erkenning dat ze weer (mogen) meedoen aan de samenleving. Duurzame dagbesteding en arbeidsre-integratie draagt daarom bij aan een verlaging van de recidivecijfers en daarmee ook aan een veiliger samenleving.

De 'social return on investment' op arbeids(re)integratie van ex-gedetineerden is dan ook enorm. Ten eerste hoeven ex-gedetineerden die betaald werk vinden niet langer een beroep te doen op sociale voorzieningen. Maar belangrijker is nog dat een baan hen helpt om voortaan op het rechte pad te blijven, wat de samenleving de hoge kosten die criminaliteit met zich meebrengt bespaart. Gemiddeld recidiveert 55% van de ex-gedetineerden binnen 2 jaar na detentie. Uit onderzoek blijkt dat een baan kan bijdragen aan het verlagen van dit percentage. Met het project Slagkracht willen we daarom zoveel mogelijk ex-gedetineerden aan een stabiele dagbesteding, werkervaringsplek of betaalde baan helpen.

Wilt u bijdragen? Alle hulp is welkom! Er bestaat niet zoiets als een te kleine donatie.
Donaties worden verwerkt door Alvarum. Het is heel gemakkelijk en 100% veilig.
Hartelijk dank voor uw hulp!

Exodus
Target
0%
So far, I've raised

 0

With help of people.
On my target of  6,000
Your donation goes to Exodus Den Haag.
Payments are 100% secure.
Donations
Make the first
Exodus Den Haag

Exodus Den Haag biedt gemotiveerde (ex-)gedetineerden de kans de criminaliteit achter zich te laten en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In Exodus Den Haag is plaats voor 20 mensen die met behulp van het Exodus begeleidingsprogramma op hun eigen tempo aan hun resocialisatie werken.