School's cool

Jaarlijks krijgen bijna driehonderd aanstaande brugklassers in Amsterdam een thuismentor van School's cool. Dit is een stadgenoot die de leerling elke week thuis anderhalf uur komt helpen een goede start te maken in het voortgezet onderwijs. Hij of zij doet het werk vrijwillig, met professionele begeleiding van School's cool. Onderzoek laat zien dat een mentor het risico op schooluitval halveert!

Rallying figures
1 are supporting School's cool
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?