Right To Play

Als internationale organisatie zet Right To Play zich in voor het recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Sport en spel is onmisbaar in de ontwikkeling van kinderen. Door de kracht van sport en spel in te zetten in gebieden die door oorlog, armoede of ziekte zijn getroffen, leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en fair play. Daarnaast wordt op spelenderwijs voorlichting gegeven over onder andere ziektes. Meer informatie vindt u op www.righttoplay.nl.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.righttoplay.nl

+31(0)70 31 53 490