Netwerk Amsterdamse Helden (NAH)

Het NAH is een platform voor jonge, creatieve, multiculturele jongerenprojecten en jonge ondernemers in Amsterdam die zich inzetten voor (risico)jongeren. Doel van het NAH is kennisuitwisseling bevorderen tussen diverse partijen die zich inzetten voor de jeugd. Amsterdamse Helden (de rolmodellen of pioniers die deze projecten ontwikkelen) kunnen o.a. bij het NAH terecht voor advies, ondersteuning bij het doen van aanvragen en persoonlijke coaching.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.netwerkamsterdamsehelden.nl

info@netwerkamsterdamsehelden.nl

0613371058