Naga Foundation

Naga beoogt het proces van wereldwijde woestijnvorming te keren middels projecten die leiden tot rehabilitatie van gedegradeerde gronden en grootschalige vergroening. Het herstel van hele ecosystemen leidt tot een stabieler regionaal klimaat. De organisatie boogt op decennia ervaring met vergroeningsprojecten. Naga heeft de ambitie om de hele wereld te inspireren en te betrekken bij vergroening en herstel van ecosystemen als basis voor een duurzame toekomst.

Rallying figures
74 are supporting Naga Foundation
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?