Milieukontakt International

Milieukontakt International is een professionele organisatie met een uitgebreid netwerk van individuen, organisaties en instituten die wereldwijd aan de verbetering van het milieu werken. We trainen, coachen, ondersteunen en adviseren organisaties die aan een duurzame samenleving werken. We richten ons hierbij op capaciteitsopbouw, burgerparticipatie en het oplossen van urgente milieuproblemen.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.milieukontakt.net

info@milieukontakt.nl

+31 20 531 89 30