Milieukontakt International

Milieukontakt International is een professionele organisatie met een uitgebreid netwerk van individuen, organisaties en instituten die wereldwijd aan de verbetering van het milieu werken. We trainen, coachen, ondersteunen en adviseren organisaties die aan een duurzame samenleving werken. We richten ons hierbij op capaciteitsopbouw, burgerparticipatie en het oplossen van urgente milieuproblemen.

Rallying figures
1 are supporting Milieukontakt International
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?