Memisa België

Memisa België

Memisa ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het is ons doel een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren, vooral voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Stimulering van de lokale autonomie en oog voor duurzaamheid staan centraal bij ons projecten die zich vooral bevinden in Centraal-Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika.

Rallying figures
3 are supporting Memisa België
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?