IBISS

Veertig procent van Rio de Janeiro's inwoners (12 miljoen) leeft onder de armoedegrens. Zij leven op straat, op vuilnisbelten of in sloppenwijken. Ziekte, geweld, (sociale) uitsluiting zijn voor hen aan de orde van de dag. IBISS streeft naar sociale inclusie van deze mensen, door hen in eerste instantie zelfredzaam te maken.

Rallying figures
17 are supporting IBISS
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?