IBISS

Veertig procent van Rio de Janeiro's inwoners (12 miljoen) leeft onder de armoedegrens. Zij leven op straat, op vuilnisbelten of in sloppenwijken. Ziekte, geweld, (sociale) uitsluiting zijn voor hen aan de orde van de dag. IBISS streeft naar sociale inclusie van deze mensen, door hen in eerste instantie zelfredzaam te maken.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.ibiss.info

sander.visserthooft@planet.nl

(023) 5242449