Hivos

Ontwikkelingsorganisatie Hivos werkt samen met maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden aan een vrije, eerlijke een duurzame wereld. Daarin hebben vrouwen, mannen en kinderen gelijke toegang tot middelen en kansen voor ontwikkeling. Onze projecten hebben tot doel mensen actief en gelijkwaardig te laten deelnemen aan de besluitvorming die bepalend is voor hun leven en hun samenleving.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.hivos.nl

info@hivos.nl

070-376 55 00