HealthNet TPO

HealthNet TPO is een Nederlandse hulporganisatie die werkt aan gezondheidszorg in gebieden die getroffen zijn door oorlog of rampen. Wij gebruiken 'gezondheid' als zowel doel als middel: het doel is toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Door daar samen met lokale gemeenschappen aan te werken gebruiken we 'gezondheid' als middel om de mensen weer bij elkaar te brengen en onderling vertrouwen te herstellen.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.healthnettpo.org/

inge.vollebregt@hntpo.org

+31 (0)20 620 00 05