Dorcas Hulp Nederland

Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten in deze gebieden en laat zich hiervoor inspireren door Matthe├╝s 25 uit de Bijbel. Dorcas voldoet aan de eisen voor de belangrijkste keurmerken voor goede doelen in Nederland.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.dorcas.nl/