Debra Belgium asbl

Debra Belgium asbl

(NL) Epidermolysis Bullosa (EB) is een zeldzame huidziekte. De oorzaak is een genetische fout waardoor blaren ontstaan op de huid en slijmvliezen. Debra Belgium brengt lotgenoten bij elkaar en ijvert voor betere en betaalbare zorg. (FR) L'épidermolyse bulleuse (EB) est une maladie rare de la peau. La cause est une erreur génétique qui cause des bulles sur la peau et les muqueuses. Debra Belgium rassemble les familles et défend les intérêts des patients atteints d'EB.

Rallying figures
18 are supporting Debra Belgium asbl
You can help us by raising funds.
Fundraise
The fundraisers

No fundraisers

Contact us

You want to know more about us and our action or to get in touch?