Blijf Groep

Geweld in huiselijke kring moet stoppen. Dit kan alleen als iedereen meedoet. Wij geloven dat iedereen eraan kan bijdragen dat geweld stopt. Richtinggevend daarbij is dat dit zoveel mogelijk gebeurt op de eigen plek, op eigen kracht en in eigen kring.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.blijfgroep.nl

020 521 01 50