Bevrijde Wereld

Bevrijde Wereld ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen. Samen met dertig lokale partners werken we aan een betere voedsel- en watervoorziening in de meest afgelegen plattelandsgebieden. We stimuleren de lokale landbouwproductie zodat meer dan 250.000 boeren zelf kunnen voorzien in hun eigen voedsel en water. Dit alles doen we samen met en vanuit de dorpen.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.bevrijdewereld.be

wouter.semey@bevrijdewereld.be

03 777 20 15