UmojaKe.nl

UmojaKe.nl steunt de Neemag Women Group in de regio Ngata bij Nakuru in Kenya. Micro kredieten ter verbetering van woon en leefomstandigheden verbeteren: * Regenwater (geen leidingwater en grondwater aanwezig) * Landbouw (eigen groente verbouwen) * Dieren (koeien en kippen) * Biogas

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

umojake.nl@hotmail.nl