Stichting Kondanani Nederland

Al ruim 10 jaar is Kondanani een liefdevol thuis voor 180 kinderen in Malawi die getroffen zijn door de gevolgen van Aids. Wij bieden de kinderen een goede verzorging, een opvoeding in een veilige en liefdevolle omgeving, goed onderwijs en veel aandacht voor persoonlijke ontplooing. Steun ons, zodat onze kinderen, eenmaal volwassen, zelf vorm kunnen geven aan hun toekomst.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.kondanani.nl

bestuur.kondanani@gmail.com