Stedenband Tilburg-Matagalpa

Deze stichting zamelt geld in om projecten van kansarme groepen mensen in Nicaragua te ondersteunen. Belangrijkste thema's: onderwijs, vrouwen, moeder-kind, milieu en economie. Het gaat om kleinschalige projecten, die door organisaties in Matagalpa zelf opgezet en uitgevoerd worden. Zie de website: http://www.tilburg-matagalpa.nl In 2014 bestaat de stedenband 30 jaar!

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.tilburg-matagalpa.nl

stedenband@tilburg-matagalpa.nl

013 - 536 8706