Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) maakt zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose. Hierbij is maximalisatie sociale en maatschappelijke participatie voor en door de patiënt het uitgangspunt. Wij zetten ons in voor lotgenotencontact en kennisbevordering en behartigen de belangen van sarcoïdosepatiënten in Nederland.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.sarcoidose.nl

info@sarcoidose.nl

033 247 1467