Memisa België

Memisa ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het is ons doel een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren, vooral voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Stimulering van de lokale autonomie en oog voor duurzaamheid staan centraal bij ons projecten die zich vooral bevinden in Centraal-Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.memisa.be

kris.van.kerkhoven@memisa.be

0032 2 454 15 49