Dorcas Hulp Nederland

Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten in deze gebieden en laat zich hiervoor inspireren door Mattheüs 25 uit de Bijbel. Dorcas voldoet aan de eisen voor de belangrijkste keurmerken voor goede doelen in Nederland.

OUR TOP FUNDRAISERS

No fundraisers

Contact us

www.dorcas.nl/